Atrakcje geotermalne

Dla ciała i ducha

Uniejowska woda geotermalna to dobrodziejstwo dla ciała i energia witalna dla ducha. Ten cenny skarb ukryty jest 2 km pod ziemią. Dzięki wodzie i jej właściwościom, gmina przeżywa swój ponowny rozkwit.

Pozornie zwyczajna woda podziemna zgromadzona w warstwach skalnych pod powierzchnią ziemi wyróżnia się wyjątkowymi właściwościami – temperaturą, mineralizacją i składem chemicznym.

Temperatura wody w wysokości ok. 70 stopni Celsjusza pozwala na wszechstronne użycie tej energii. Uniejów w pełni ten potencjał wykorzystuje poprzez tzw. system kaskadowy. Na czym on polega? Po wydobyciu na powierzchnię woda termalna jest kierowana do wymienników ciepła, gdzie ogrzewa uzdatnioną wodę słodką. Ta za pomocą zestawu pomp tłoczona jest do ogrzewania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, leczniczych, rekreacyjnych, hotelarskich i innych. Po schłodzeniu do 50 stopni Celsjusza kierowana jest do obiektów leczniczych i basenowych, gdzie służy do kąpieli rehabilitacyjnych i rekreacyjnych.

Walory termiczne i chemiczne wody pozwalają na zastosowanie jej w profilaktyce zdrowotnej i leczeniu schorzeń układów: ruchu, mięśniowego, oddechowego, krążenia, nerwowego, pokarmowego, chorób skóry. Nadaje się zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. W Uniejowie jest wiele miejsc, w których można doznać na własnej skórze właściwości leczniczych wody.

Ze względu na to, że woda geotermalna nadal jest ciepła, ma temperaturę około 35 stopni Celsjusza, w okresie zimy podgrzewa murawę boisk piłkarskich. Schłodzona jest kierowana do odwiertu chłonnego i zatłaczana do warstwy wodonośnej, gdzie ponownie się nagrzewa.

Geotermia Uniejów

Geotermia Uniejów Sp. z o.o.  jest pierwszym w Polsce geotermalnym zakładem ciepłowniczym wykorzystującym wyłącznie odnawialne źródła energii – energię geotermalną i biomasę. Woda wydobyta na powierzchnię ziemi najpierw część swojej energii cieplnej oddaje w wymiennikach ciepła wodzie sieciowej centralnego ogrzewania. Dzięki temu unika się ryzyka, że składniki mineralne zawarte w wodzie uszkodzą instalację i sieć ciepłowniczą. Ciepłownia Geotermii zapewnia dostawę ciepła do około 80% budynków w Uniejowie. Zastępuje kotłownie opalane konwencjonalnymi źródłami energii i przyczynia się do osiągnięcia korzystnego efektu ekologicznego.

Schłodzona woda znajduje zastosowanie do celów leczniczych (balneoterapia), rekreacyjnych, do podgrzewania murawy boisk sportowych czy ścieżek spacerowych.

Miejscowa elektrownia dostarcza energię elektryczną  do obiektów gminnych takich jak: hydrofornia, przepompownia ścieków, szkoła, komunalne budynki mieszkalne zbiorowego zamieszkania, obiekty rekreacyjne ( zespół basenów termalnych ), hotelarskie i restauracyjne będące własnością Gminy Uniejów. Pozwala to na zupełne uniezależnienie się od cen zewnętrznych dostawców prądu, ponieważ prąd przesyłany jest własnymi sieciami przesyłowymi.

 

Bloki geotermalne

Ewenementem w skali kraju jest możliwość zażywania kąpieli w „termalnym” bloku mieszkalnym. Wystarczy tylko odkręcić trzeci kurek i we własnej wannie korzystać z dobroczynnych właściwości wody. W Uniejowie powstały już 3 bloki, kolejne 2 są w budowie. Razem powstanie 150 mieszkań. Kolejnym rozwiązaniem będzie osiedle termalne.

Tężnia solankowa i fontanny termalne

Fontanny, tężnie termalne i czerpnie wody termalnej zlokalizowane w różnych miejscach w miasteczku. W pobliżu tężni i fontann można wdychać powietrze bogate w związki mineralne zawarte w wodzie geotermalnej, zaś w czerpniach nabrać wodę do kuracji pitnych. Możesz poczuć jej zapach, smak i ciepło oraz zobaczyć kolorowe efekty wytrącania się składników mineralnych.


Kompleks boisk im.Włodzimierza Smolarka

Uniejów to jedyne miejsce w Polsce, gdzie murawę boiska podgrzewa się wodą geotermalną. Wodę wykorzystuje się też  do podgrzewania ścieżek spacerowych w parku zamkowym.

piłkarze w biało-czerwonych strojach podczas treningu na boisku

Piłkarze na boisku im. Włodzimierza Smolarka w Uniejowie


Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich

Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich jest ogrzewany wodą geotermalną. Będziesz zaskoczony, jak ciepło jest w każdym pokoju. Woda geotermalna znajduje zastosowanie również w celach konsumpcyjnych (kuracje pitne oraz przygotowywanie potraw i produktów spożywczych). W restauracji Herbowa na Zamku skosztujesz żurku z białą kiełbasą na wodzie termalnej.

Kompleks termalno- basenowy „Termy Uniejów”

Dzięki basenom ogrzewanym energią geotermalną, przez cały rok możesz korzystać z obiektów dostępnych na świeżym powietrzu. Do Twojej dyspozycji są zjeżdżalnie, „rwąca rzeka”, hydromasaże, jacuzzi oraz specjalne strefy z hydromasażami. W jacuzzi zrelaksujesz się i odpoczniesz, a jeśli potrzebujesz adrenaliny to zapraszamy do „rwącej rzeki”.

 

Odwiert wody geotermalnej

Eksploatacja wód geotermalnych w Uniejowie odbywa się za pomocą dwóch odwiertów oddalonych od siebie o niewiele ponad kilometr:

  • PIG/AGH-1 – znajduje się na północ od Uniejowa, w dzielnicy Kościelnica. Jest odwiertem chłonnym, którym woda jest zatłaczana z powrotem pod ziemię. Został wykonany w 1991 r., a jego głębokość sięga 2065 m.
  • PIG/AGH-2 – znajduje się na północ od miasta, na terenie zakładu Geotermia Uniejów. Jest odwiertem produkcyjnym, z którego wydobywa się wodę. Został wykonany w 1990 r., a jego głębokość wynosi 2031 m.

Odwiert wody geotermalnej powstał na początku lat 90. XX w. i służy do eksploatacji wody. W 2008 r. Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych z siedzibą w Poznaniu wydał świadectwo potwierdzające lecznicze właściwości wody z odwiertu Uniejów PIG/AGH-2.

rury aluminiowe

Odwiert geotermalny w Uniejowie

Plany na przyszłość

Uniejów można uznać za wzór miasta o dużym znaczeniu dla ciepłownictwa geotermalnego, turystyki zdrowotnej, rekreacji i lecznictwa uzdrowiskowego opartego na wykorzystaniu wód geotermalnych. Miasto stale rozwija się pod względem infrastruktury i oferty turystycznej. W przyszłości będzie można skorzystać z inhalacji przy tężni termalnej, odwiedzić rozbudowany kompleks termalno-basenowy czy też rozwijać pasje sportowe w Hali Jodowej. Nad wykorzystaniem wody w nowych obszarach (alternatywne metody leczenia, kosmetologia, woda pitna i woda wykorzystywana do przetwórstwa warzyw) wraz z władzami gminy współpracują specjaliści ze szkół wyższych województwa łódzkiego. Na pewno zostaną podjęte działania, które umożliwią coraz to szersze zastosowanie tej wody do celów np. spożywczych, kosmetycznych, medycznych, czy też ogrodniczych.

 

Kontakt i informacje

 

 

 

Fontanny, tężnie termalne i czerpnie wody termalnej zlokalizowane w różnych miejscach w miasteczku.

Boiska piłkarskie, jedyne miejsce w Polsce, gdzie murawę boiska podgrzewa się wodą geotermalną.

Zamek jest ogrzewany wodą geotermalną.

Geotermalny zakład ciepłowniczy wykorzystujący odnawialne źródła energii.

Nowe osiedle geotermalne

Fontanna termalna  „Armatki”.

Odwiert wody geotermalnej PIG/AGH-2

Tężnia solankowa w Uniejowie.