Cerkiewka

Prawosławna kaplica grobowa

Warto odwiedzić niewielką białą kapliczkę z 1885 r., położoną na północnych obrzeżach miasta. To tzw. cerkiewka – prawosławna kaplica grobowa rodziny gen. Aleksandra Tolla. Tu spoczywali generał, jego żona i syn Sergiusz. Po wojnie ich szczątki pochowano w pobliżu cerkiewki.

Zdewastowana kaplica została odnowiona w latach 1988–1990.

Przeczytaj więcej o dziejach i zabytkach Uniejowa.